Japonská zahrada - Sněžné u Nového Města na Moravě
Japonská zahrada

 
 
 

BC BUŠIM
Japonská kamenná zahrada
Mgr. Pavel Šimon
Sněžné u Nového Města na Moravě
pruzinsimon@seznam.cz


aktuálně:

podzim 2023
fotogalerie
podzim 2022
fotogalerie
15. Bonsajové Kochání
podzim 2021
fotogalerie
Novinky 2021
Novinky 2020
říjen 2019
fotogalerie
září 2019
fotogalerie
jaro a léto 2019
fotogalerie
zima 2019
fotogalerie
září a říjen 2018
fotogalerie
srpen 2018
fotogalerie
jaro 2018
fotogalerie

doporučujeme:
Soukromá výtvarná škola
Soukromá výtvarná škola
Japonská zahrada ve Sněžném - historie

drak a japonský můstek v roce 2001
   Japonskou zahradu jsem začal budovat v r. 1996. Na louku o rozměrech 7Ox15 m jsem postupně navezl asi 1OO nákladních aut hlíny, výkopové zeminy a kamenů. Celá zahrada je koncipovaná v duchu budhistických a šintoistických tradic. To se projevuje v postupném budování základních i doplňkových prvků, typických pro asijské zahrady.


budování vodní zahrady  léto 2001
   Myšlenka plánu zahrady je v krátkosti následující: Suchá část představuje horskou scenerii s pramenem řeky a horským jezerem. Mokrá část je v protikladu k části suché. Protékající voda dodá zahradě nový rozměr. Vše je doplňováno velkým množstvím kamenů, mezi nimiž jsou až několikatunové balvany.(Svratecká rula). Zajímavé je i ohraničení pozemku, které tvoří kamenné zdi postavené jako japonský drak-samec (Pratonda) v suché části a japonská dračice-samice (Klotilda) v části mokré. Postupně jsou vysazovány různé rostliny (alpinky, jehličnany, listnáče, keře apod.), takže celá zahrada bude sloužit i jako miniarboretum. To bude využíváno jako základ pro množící materiál.

Dovolte mi, abych pozval všechny zájemce k pokoukání, zamyšlení a meditaci v mezích zákona.

1991 kameniště s bonsaji

Rok 2006

Brána Torii - mládě
   V roce 2006 se nám podařilo získat velké množství zeminy. Tím byl završen záměr natvarovat druhou polovinu naší japonské kamenné zahrady jako evokaci krajiny České republiky. V náznaku zde uvidíme nížiny, Pálavu, Vysočinu a např. Krkonoše.
   Pokračovalo navážení a umísťování velkých kamenů. Velmi významné bylo postavení brány Torii v severní části zahrady. Zde vznikl i symbolický vchod do zahrady s tzv. "zvacím okruhem". Jde o to, že případný návštěvník nahlédne do zahrady a pak se rozhodne: 1. Půjdu dál! 2. Půjdu pryč!
   V závěru roku 2006 se celý pozemek rozšířil na rozměry 70 x 80 m.

Počet návštěvníků: 8100

Rok 2007

Můstek přes údolí
   Velkou pozornost jsme věnovali okolí brány Torii. Z historie jsme použili metodu štětování (např. na hradech). Ta se výborně osvědčila! Zabraňuje erozi půdy, esteticky přímo "přitahuje" a navíc plní výborně roli "vodosměrování"!
   Velké úsilí bylo v tomto roce věnováno odvodnění, kanalizaci, vjezdu do parkovací části. Začali jsme s úplně novým vstupem do zahrady - od silnice. Vybudovali jsme nové schodiště a malá kamenná sedátka jako odpočívadla. Rovněž jsme naváželi kameny. Vznikl i nový kamenný mostek na budoucím potoce. Rýsuje se i budoucí jezírko.


Štětování - využití kamene k ochraně půdy před erozí. Je to vykládání ploch malými plochými kameny postavenými (poskládanými) kolmo vedle sebe.

Počet návštěvníků: 9800


Webdesign Kolář © 2008-2015 Mgr. Pavel Šimon