Japonská zahrada - Sněžné u Nového Města na Moravě
Japonská zahrada

 
 
 

BC BUŠIM
Japonská kamenná zahrada
Mgr. Pavel Šimon
Sněžné u Nového Města na Moravě
pruzinsimon@seznam.cz


aktuálně:

podzim 2022
fotogalerie
15. Bonsajové Kochání
podzim 2021
fotogalerie
Novinky 2021
Novinky 2020
říjen 2019
fotogalerie
září 2019
fotogalerie
jaro a léto 2019
fotogalerie
zima 2019
fotogalerie
září a říjen 2018
fotogalerie
srpen 2018
fotogalerie
jaro 2018
fotogalerie

doporučujeme:
Soukromá výtvarná škola
Soukromá výtvarná škola
Jamadori

jamadori
   Jamadori jsou bonaje z rostlin nalezených v přírodě. Vzhledem k poloze Sněžného lze hovořit o určité specifičnosti jamadori. Sněžné leží zhruba v 700 m.n.m. v oblasti CHKO Žďárské vrchy.
   Je proto potřebné upozornit na fakt, že při sběru jamadori bychom měli především ctít přírodu a neudělat víc škody jak užitku. Přesto, při zachování ekologických zřetelů, se dají najít velmi vhodné typy nalezenců jamadori.


jamadori
   V první řadě bych zmínil buk lesní (Fagus silvatica), smrk ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus silvestris). Dále bych zmínil velmi rozšířenou břízu bělokorou (Betula pendula), olši lepkavou (Alnus glutinosa), trnku obecnou (Prunus spinosa) a lísku obecnou (Corylusavellana). V neposlední řadě zajisté zpozorujete jeřáb (Sorbus), hloh (Crateagus), modřín (Larix), vrbu (Salix), jasan (Fraxinus), javor (Acer) a mnoho dalších jehličnanů, listnáčů či keřů.


jamadori
   Kde hledat? Matka příroda nám poskytuje možnosti najít vhodný rostlinný materiál např. v remízkách, na okrajích lesů a luk, kde mimo např. zemědělských strojů především lesní zvěř spolehlivě okusuje (zaštipuje). Především po zimním období je tento „řez“ markantní a výrazný! Tím je dodán jednotlivým rostlinám zcela specifický tvar. Proto s nadšením nad téměř dokonale zpracovaným jamadori poděkujeme srncům, jelenům a další zvěři za jejich práci!


jamadori
    Dalším zdrojem jsou semenáčky přímo pod matečným stromem.
Určitě neodejdete s nepořízenou, pokud se spokojíte s mladým náletovým materiálem, který naleznete téměř všude!


Vzácně se pak setkáte s materiálem, který čeká na lesní prořez nebo kácení lesa z důvodu např. stavby silnice, cesty , sjezdovky apod.
Připomínám, že samozřejmostí je jednání s majitelem pozemku a příslušným lesníkem.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemný zážitek a „bystré oko“.


Webdesign Kolář © 2008-2015 Mgr. Pavel Šimon