Japonská zahrada
 
 
 

BC BUŠIM
Japonská kamenná zahrada
Mgr. Pavel Šimon
Sněžné u Nového Města na Moravě
pruzinsimon@seznam.cz


aktuálně:

září a říjen 2018
fotogalerie
srpen 2018
fotogalerie
jaro 2018
fotogalerie
11. bonsajové kochání
fotogalerie
Nový vjezd
fotogalerie
Léto v zahradě
fotogalerie
10. Kochání bonsajistů
ve dnech 26.10.- 30.10.2016
Září na zahradě
fotogalerie
Pohled na zahradu
fotogalerie
Zahrada - červen 2016
fotogalerie
Toulavá kamera
na japonské zahradě se natáčela reportáž do Toulavé kamery, která se vysílala na ČT1 3. července.
Toulavá kamera
Batoh
Našel se zapomenutý batoh
Zahrada - květen 2016
fotogalerie
Zveme Vás na 9. bonsajové kochání na japonské zahradě ve Sněžném
28.10. do 1.11. 2015
otevřeno denně v 9 - 19

Gejši na konci léta opět ve Sněžném!
fotogalerie
Letní japonská zahrada
fotogalerie
Jarní japonská zahrada
fotogalerie
EXPOZICE HOROLEZCŮ!
fotogalerie
Aktuální nabídka keramiky
podim na zahradě

Aktuální nabídka keramiky
foto

přírodní betlém
foto

Nabízíme nové misky na bonsaje.
1/ Ručně dělané - hrubé a nepravidelné, nový typ - tzv. "podkova"
2/ Točené
fotogalerie


doporučujeme:
Soukromá výtvarná škola
Soukromá výtvarná škola
Japonská zahrada ve Sněžném - historie

drak a japonský můstek v roce 2001
   Japonskou zahradu jsem začal budovat v r. 1996. Na louku o rozměrech 7Ox15 m jsem postupně navezl asi 1OO nákladních aut hlíny, výkopové zeminy a kamenů. Celá zahrada je koncipovaná v duchu budhistických a šintoistických tradic. To se projevuje v postupném budování základních i doplňkových prvků, typických pro asijské zahrady.


budování vodní zahrady  léto 2001
   Myšlenka plánu zahrady je v krátkosti následující: Suchá část představuje horskou scenerii s pramenem řeky a horským jezerem. Mokrá část je v protikladu k části suché. Protékající voda dodá zahradě nový rozměr. Vše je doplňováno velkým množstvím kamenů, mezi nimiž jsou až několikatunové balvany.(Svratecká rula). Zajímavé je i ohraničení pozemku, které tvoří kamenné zdi postavené jako japonský drak-samec (Pratonda) v suché části a japonská dračice-samice (Klotilda) v části mokré. Postupně jsou vysazovány různé rostliny (alpinky, jehličnany, listnáče, keře apod.), takže celá zahrada bude sloužit i jako miniarboretum. To bude využíváno jako základ pro množící materiál.

Dovolte mi, abych pozval všechny zájemce k pokoukání, zamyšlení a meditaci v mezích zákona.

1991 kameniště s bonsaji

Rok 2006

Brána Torii - mládě
   V roce 2006 se nám podařilo získat velké množství zeminy. Tím byl završen záměr natvarovat druhou polovinu naší japonské kamenné zahrady jako evokaci krajiny České republiky. V náznaku zde uvidíme nížiny, Pálavu, Vysočinu a např. Krkonoše.
   Pokračovalo navážení a umísťování velkých kamenů. Velmi významné bylo postavení brány Torii v severní části zahrady. Zde vznikl i symbolický vchod do zahrady s tzv. "zvacím okruhem". Jde o to, že případný návštěvník nahlédne do zahrady a pak se rozhodne: 1. Půjdu dál! 2. Půjdu pryč!
   V závěru roku 2006 se celý pozemek rozšířil na rozměry 70 x 80 m.

Počet návštěvníků: 8100

Rok 2007

Můstek přes údolí
   Velkou pozornost jsme věnovali okolí brány Torii. Z historie jsme použili metodu štětování (např. na hradech). Ta se výborně osvědčila! Zabraňuje erozi půdy, esteticky přímo "přitahuje" a navíc plní výborně roli "vodosměrování"!
   Velké úsilí bylo v tomto roce věnováno odvodnění, kanalizaci, vjezdu do parkovací části. Začali jsme s úplně novým vstupem do zahrady - od silnice. Vybudovali jsme nové schodiště a malá kamenná sedátka jako odpočívadla. Rovněž jsme naváželi kameny. Vznikl i nový kamenný mostek na budoucím potoce. Rýsuje se i budoucí jezírko.


Štětování - využití kamene k ochraně půdy před erozí. Je to vykládání ploch malými plochými kameny postavenými (poskládanými) kolmo vedle sebe.

Počet návštěvníků: 9800


Webdesign Kolář © 2008-2015 Mgr. Pavel Šimon